Jab main chota tha meri Maa school ke liay mujhe 2 aanay deti thien Ak mery ley aur kise par kharch karney k ley Abdul Sattar Edhi

Jab main chota tha meri Maa school ke liay mujhe 2 aanay deti thien Ak mery ley aur kise par kharch karney k ley Abdul Sattar Edhi

Jab main chota tha meri Maa school ke liay mujhe 2 aanay deti thien
Ak mery ley aur kise par kharch karney k ley
Abdul Sattar Edhi