Us insan par bharosa karo jo tumhari 3 baten jan sake...!


Us insan par bharosa karo jo tumhari 3 baten jan sake...!
 - Muskurahat k pichhe dukh. - Gusse k pichhe pyar.  -Khamoshi k pichhe waja...!