Prophet Muhammad (S.A.W) said: Musalmano!


Prophet Muhammad (S.A.W) said: Musalmano!
Apne hukumranon ko bura na kaho,
Aur Allah se unki bhalai ki Dua manga karo,
Kyu k unki bhalai mei tumhari bhalai hai.
Happy Friday