”AGAR TUM MOUT KI RAFTAR KO DEKH LETE TO TUM ZARUR UMEEDON OR UMANGON SAY NAFRAT KARTE AUR HARGIZ MAGROOR NA HOTE.. ”HAZRAT ALI (A.S).

 HAPPY FRIDAY   ”AGAR TUM MOUT KI RAFTAR KO DEKH LETE TO TUM ZARUR UMEEDON OR UMANGON SAY NAFRAT KARTE AUR HARGIZ MAGROOR NA HOTE.. ”HAZRAT ALI (A.S).Happy friday 

”AGAR TUM MOUT KI RAFTAR KO DEKH LETE TO TUM ZARUR UMEEDON OR UMANGON SAY NAFRAT KARTE AUR HARGIZ MAGROOR NA HOTE..

”HAZRAT ALI (A.S).