Kabhi kabhi achi cheese kho jate hai ( Urdu Quote )

kabhi kabhi achi cheese kho jate hai ta ke humein behtar cheese mil sakay hamesha Allah par yaqeen rakho aur is ka shukar guzar raho


                          kabhi kabhi achi cheese kho jate hai

ta ke humein behtar cheese mil sakay
hamesha Allah par yaqeen rakho
aur is ka shukar guzar raho