tumhare gunah Allah Tahla ki rehmat say baray nahi hai Allah ke samne jhuk jao ur apnay gunaho se tauba karo


tumhare gunah Allah Tahla ki rehmat say baray nahi hai
Allah ke samne jhuk jao ur apnay gunaho se tauba karo