Tum dhoondte ho kamyabi ko darbadar lekin tum hote ho kha jab aty hy sada ??? Hayya'alal falah


Tum dhoondte ho kamyabi ko darbadar lekin tum hote ho
 kha jab aty hy sada ???
Hayya'alal falah