Muhabbat Allah say ho tu maza dety hai na khauf hota judai ka ur na khatra hai bewafai kaMuhabbat Allah say ho tu maza dety hai
na khauf hota judai ka
ur na khatra hai bewafai ka