Khush raha karo na jane kab zindagi ki sham ho jy. Say ALHAMDULILLAH


Khush raha karo 
Na jane kab zindagi ki sham ho jy.