Allah Hum Sub Ko toba Ki Taufique Ata Farmaye ( Urdu Quote )


Duniya mein koi itne shiddat se kisi ka intezar nahi karta
jitna Allah apne bande key toba ka karta hai .