Beshak Mushkil Waqt Bata Kar Nahi Aata, Mager Sikha Kar Aur Samjha Kar Bohut Kuch Jata Hay
Beshak Mushkil Waqt Bata Kar Nahi Aata, 
Mager
Sikha Kar Aur Samjha Kar Bohut Kuch Jata Hay